Phân tích tác phẩm “Đây thôn Vĩ Dạ”

2: Hệ thống các luận điểm – Luận điểm 1 (phân tích khổ thơ 1): Hoài niệm về khung cảnh thiên nhiên và con người thôn Vĩ tươi đẹp tràn đầy sức sống. + …

Thuyết minh về cây lúa

Nội dung bài viết Lúa là một loại cây lương thực của con người, bài văn thuyết minh về cây lúa sau sẽ giúp cho các bạn hiểu thêm về cây lúa. Đối với n…