Suy nghĩ : Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Ông cha chúng ta từ xưa đến nay vẫn thường căn dặn con cháu phải biết nhớ đến những người đã không tiếc máu xương để giành lại quyền độc lập, tự do ch…