Lớp 12 – Để học tốt lớp 12 – Giải bài tập lớp 12

Giải bài tập SGK, SBT, chuyên đề, đề kiểm tra các môn học lớp 12

Để học tốt các môn học lớp 12, dưới đây là mục lục các bài giải bài tập sách giáo khoa, sách bài tập và tài liệu tham khảo: Bài tập trắc nghiệm, Đề thi các môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Việt, Lí, Hóa, Sinh, Lịch Sử, Địa Lí chương trình lớp 12 giúp bạn học tốt các môn học lớp 12 hơn. Chúng tôi đã xây dựng một lộ trình khoa học với các bài giảng được sắp xếp theo trình tự. BẠN vui lòng kích vào từng mục để xem.

Đề ôn thi năm 2020

 • Đề minh họa năm 2019 (đáp án và giải chi tiết)
 • Top 500 Đề ôn thi THPT Quốc gia môn Toán (có đáp án)
 • Top 500 Đề ôn thi THPT Quốc gia môn Vật Lí (có đáp án)
 • Top 500 Đề ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học (có đáp án)
 • Top 200 Đề ôn thi THPT Quốc gia môn Văn (có đáp án)
 • Top 200 Đề ôn thi THPT Quốc gia môn Lịch Sử (có đáp án)

Môn Ngữ văn

 • Soạn Văn 12 (hay nhất)
 • Soạn Văn 12 (ngắn nhất)
 • Soạn Văn 12 (siêu ngắn)
 • Soạn Văn 12 (cực ngắn)
 • Văn mẫu lớp 12
 • Tác giả – Tác phẩm Văn 12
 • 1000 Câu hỏi ôn tập Ngữ văn 12
 • 1000 câu trắc nghiệm Ngữ văn 12 (có đáp án)
 • Tổng hợp Sơ đồ tư duy môn Văn 12 hay nhất
 • Lý thuyết, Bài tập Tiếng việt – Tập làm văn 12

Môn Toán

 • Giải bài tập sgk Toán 12
 • Giải BT Toán 12 nâng cao (250 bài)
 • Giải sách bài tập Toán 12
 • Tài liệu Toán Ôn thi THPT Quốc gia
 • Chuyên đề Toán 12 (có đáp án)
 • 700 Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 có đáp án
 • 500 Bài tập trắc nghiệm Hình học 12 có đáp án
 • Đề thi Toán 12 (có đáp án)
 • Tổng hợp công thức giải nhanh Toán 12 đầy đủ

Môn Vật Lí

 • Giải bài tập sgk Vật lý 12
 • Giải bài tập sgk Vật Lí 12 nâng cao
 • Giải sách bài tập Vật Lí 12
 • Chuyên đề Vật Lí 12 (có đáp án)
 • 1000 câu trắc nghiệm Vật Lí 12 có đáp án
 • Luyện thi đại học trắc nghiệm môn Lí (18 đề)
 • Đề thi Vật Lí 12 (có đáp án)

Môn Hóa học

 • Giải bài tập sgk Hóa học 12
 • Giải bài tập sgk Hóa học 12 nâng cao
 • Giải sách bài tập Hóa 12
 • Wiki Đồng phân & Công thức cấu tạo
 • Wiki Tính chất hóa học
 • Wiki Phản ứng hóa học
 • Chuyên đề Hóa học 12 (có đáp án)
 • 11 phương pháp giải nhanh Hóa học hữu cơ, vô cơ cực hay
 • Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 (80 đề)
 • Luyện thi đại học trắc nghiệm môn Hóa (18 đề)
 • Đề thi Hóa học 12 (có đáp án)

Môn Sinh học

 • Giải bài tập sgk Sinh học 12
 • Giải bài tập sgk Sinh 12 (ngắn nhất)
 • Giải bài tập sgk Sinh 12 nâng cao
 • Chuyên đề Sinh học 12
 • Đề thi Sinh 12 (có đáp án)(hay nhất)
 • Bài tập trắc nghiệm Sinh học 12 (45 đề)
 • Ôn thi đại học môn Sinh (theo chuyên đề)
 • Luyện thi đại học trắc nghiệm môn Sinh (18 đề)

Môn Địa Lí

 • Giải bài tập sgk Địa Lí 12
 • Giải bài tập sgk Địa Lí 12 (ngắn nhất)
 • Giải Tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 12
 • Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 12 (70 đề)
 • Đề thi Địa Lí 12 (có đáp án)
 • Luyện thi đại học trắc nghiệm môn Địa (20 đề)
 • Tổng hợp, hướng dẫn cách rèn luyện kỹ năng Địa Lí

Môn Tiếng Anh

 • Sách Tiếng Anh cũ
 • Giải bài tập sgk Tiếng Anh 12
 • Đề thi Tiếng Anh 12 (có đáp án)
 • 960 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 có đáp án
 • Sách Tiếng Anh thí điểm (chương trình mới)
 • Giải bài tập sgk Tiếng Anh 12 thí điểm
 • Đề thi Tiếng Anh 12 thí điểm (có đáp án)
 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 12 thí điểm
 • 600 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 thí điểm có đáp án
 • 3000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh Ôn thi THPT Quốc gia

Môn Lịch sử

 • Giải bài tập sgk Lịch sử 12
 • Giải bài tập sgk Lịch sử 12 (ngắn nhất)
 • Giải tập bản đồ Lịch sử 12
 • Đề thi Lịch Sử 12 (có đáp án)
 • Bài tập trắc nghiệm Lịch Sử 12
 • Luyện thi đại học trắc nghiệm môn Sử (20 đề)

Môn Tin học

 • Giải bài tập sgk Tin học 12
 • Lý thuyết & 150 câu trắc nghiệm Tin học 12 (có đáp án)
 • Đề thi Tin học 12 (có đáp án)

Môn GDCD

 • Giải bài tập sgk GDCD 12
 • Giải bài tập sgk GDCD 12 (ngắn nhất)
 • Bài tập trắc nghiệm GDCD 12 (37 đề)
 • Luyện thi đại học trắc nghiệm môn GDCD (20 đề)
 • Đề thi GDCD 12 (có đáp án)

Môn Công nghệ

 • Giải bài tập sgk Công nghệ 12
 • Lý thuyết & 300 câu trắc nghiệm Công nghệ 12 (có đáp án)
 • Đề thi Công nghệ 12 (có đáp án)

Loạt bài tổng hợp

 • Video Giải bài tập sgk Hóa 12 hay, chi tiết

Giáo án môn học

 • Giáo án Ngữ văn 12 chuẩn
 • Giáo án Vật Lí 12 chuẩn
 • Giáo án Hóa học 12 chuẩn
 • Giáo án Sinh học 12 chuẩn
 • Giáo án Địa Lí 12 chuẩn
 • Giáo án Lịch Sử 12 chuẩn
 • Giáo án Lịch Sử 12 Phương pháp mới
 • Giáo án GDCD 12 chuẩn