Lớp 5 – Để học tốt lớp 5 – Giải bài tập lớp 5

Giải bài tập SGK, SBT và VBT các môn học lớp 5

Để học tốt các môn học lớp 5, dưới đây là mục lục các bài giải bài tập sách giáo khoa và Đề thi các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh chương trình lớp 5 giúp bạn học tốt các môn học lớp 5 hơn. Chúng tôi đã xây dựng một lộ trình khoa học với các bài giảng được sắp xếp theo trình tự. BẠN vui lòng kích vào từng mục để xem

Môn Tiếng Việt

 • Soạn Tiếng Việt lớp 5
 • Soạn Tiếng Việt lớp 5 VNEN
 • Văn mẫu lớp 5
 • Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5
 • Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 5
 • Đề thi Tiếng Việt lớp 5
 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 có đáp án
 • Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt

Môn Toán

 • Giải bài tập sgk Toán lớp 5
 • Giải Vở bài tập Toán lớp 5
 • Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 5
 • 1000 Bài tập trắc nghiệm Toán 5 có đáp án
 • Đề thi Toán lớp 5
 • 52 Đề thi cuối tuần Toán 5 Học kì 1 (có đáp án)
 • 52 Đề thi cuối tuần Toán 5 Học kì 2 (có đáp án)
 • Giải bài tập sgk Toán lớp 5 VNEN

Môn Tiếng Anh

 • Giải bài tập sgk Tiếng Anh 5 mới
 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 5 mới
 • Đề thi Tiếng Anh lớp 5
 • Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh 5 có đáp án
 • Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh

Môn Khoa học

 • Giải bài tập Khoa học lớp 5
 • Giải bài tập Khoa học 5 VNEN

Môn Lịch Sử & Địa Lí

 • Giải bài tập sgk Lịch Sử lớp 5
 • Giải bài tập Địa Lí lớp 5
 • Đề thi Lịch Sử & Địa Lí lớp 5
 • Giải bài tập sgk Lịch Sử & Địa Lí lớp 5 VNEN

Môn Đạo Đức

 • Giải bài tập Đạo Đức lớp 5
 • Giải vở bài tập Đạo Đức lớp 5
 • Đề thi Đạo Đức lớp 5

Môn Tin học

 • Giải bài tập sgk Tin học lớp 5
 • Giải sách bài tập Tin học lớp 5 (Bài tập Cùng học Tin học 5)
 • Đề thi Tin học lớp 5

Bộ đề ôn hè, đề thi khảo sát

 • Bộ đề ôn hè, đề thi khảo sát đầu năm

Giáo án môn học

 • Giáo án Toán lớp 5 chuẩn