Lớp 7 – Để học tốt lớp 7 – Giải bài tập lớp 7

Giải bài tập SGK, SBT và VBT các môn học lớp 7

Để học tốt các môn học lớp 7, dưới đây là mục lục các bài giải bài tập sách giáo khoa, sách bài tập và tài liệu tham khảo: Bài tập trắc nghiệm, Đề thi các môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Việt, Lí, Hóa, Sinh, Lịch Sử, Địa Lí chương trình lớp 7 giúp bạn học tốt các môn học lớp 7 hơn. Chúng tôi đã xây dựng một lộ trình khoa học với các bài giảng được sắp xếp theo trình tự. BẠN vui lòng kích vào từng mục để xem.

Môn Ngữ văn

 • Soạn Văn 7 (hay nhất)
 • Soạn Văn 7 (ngắn nhất)
 • Soạn Văn 7 (siêu ngắn)
 • Soạn Văn 7 (cực ngắn)
 • Văn mẫu lớp 7
 • Tác giả – Tác phẩm Văn 7
 • Lý thuyết, Bài tập Tiếng việt – Tập làm văn 7
 • 1000 câu trắc nghiệm Ngữ văn 7
 • 1000 câu hỏi ôn tập môn Ngữ văn 7
 • Giải vở bài tập Ngữ văn 7
 • Đề thi Ngữ Văn 7 (có đáp án)
 • Soạn Văn 7 VNEN

Môn Toán

 • Giải bài tập sgk Toán 7
 • Giải SBT Toán 7
 • Lý thuyết & 600 Bài tập Toán 7 có đáp án
 • Đề thi Toán 7 (có đáp án)
 • Giải bài tập sgk Toán 7 VNEN
 • Tổng hợp kiến thức, công thức Toán lớp 7

Môn Vật Lí

 • Giải bài tập sgk Vật lí 7
 • Giải sách bài tập Vật lí 7
 • Giải VBT Vật Lí 7
 • Các dạng Bài tập Vật Lí 7 có đáp án
 • Lý thuyết & 350 Bài tập Vật Lí 7 có đáp án
 • 470 Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án
 • Đề thi Vật Lí 7 có đáp án
 • Tổng hợp câu hỏi ôn tập Vật Lí 7

Môn Sinh học

 • Giải bài tập sgk Sinh học 7
 • Lý thuyết & 600 câu trắc nghiệm Sinh học 7 có đáp án
 • Giải bài tập sgk Sinh 7 (ngắn nhất)
 • Giải vở bài tập Sinh học 7
 • Giải sách bài tập Sinh học 7
 • 500 Bài tập trắc nghiệm Sinh học 7 có đáp án
 • Đề thi Sinh học 7 (có đáp án)

Môn Địa Lí

 • Giải bài tập sgk Địa Lí 7
 • Lý thuyết & 600 câu trắc nghiệm Địa Lí 7 có đáp án
 • Giải bài tập sgk Địa Lí 7 (ngắn nhất)
 • Giải sách bài tập Địa Lí 7
 • Giải Tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 7
 • Giải Vở bài tập Địa Lí 7
 • Đề thi Địa Lí 7 (có đáp án)
 • Tổng hợp, hướng dẫn cách rèn luyện kỹ năng Địa Lí

Môn Tiếng Anh

Sách Tiếng Anh cũ

 • Giải bài tập sgk Tiếng Anh 7
 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 7
 • 960 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 7 (có đáp án)
 • Đề thi Tiếng Anh 7 (có đáp án)

Sách Tiếng Anh thí điểm (chương trình mới)

 • Giải bài tập sgk Tiếng Anh 7 thí điểm
 • Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh 7 có đáp án
 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm
 • 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 7 thí điểm (có đáp án)
 • Đề thi Tiếng Anh 7 thí điểm (có đáp án)

Môn Lịch sử

 • Giải bài tập sgk Lịch sử 7
 • Lý thuyết & 300 câu trắc nghiệm Lịch sử 7 có đáp án
 • Giải bài tập sgk Lịch sử 7 (ngắn nhất)
 • Giải vở bài tập Lịch sử 7
 • Giải sách bài tập Lịch sử 7
 • Giải tập bản đồ Lịch sử 7
 • Đề thi Lịch Sử 7 (có đáp án)

Môn Tin học

 • Giải bài tập sgk Tin học 7
 • Lý thuyết & 100 câu hỏi trắc nghiệm Tin học 7 (có đáp án)
 • Giải sách bài tập Tin học 7
 • Giải BT Tin học 7 VNEN
 • Đề thi Tin học 7 có đáp án

Môn GDCD

 • Giải bài tập sgk GDCD 7
 • Lý thuyết & 180 câu hỏi trắc nghiệm GDCD 7 có đáp án
 • Giải bài tập sgk GDCD 7 (ngắn nhất)
 • Giải vở bài tập GDCD 7
 • Giải sách bài tập GDCD 7
 • Giải bài tập tình huống GDCD 7
 • Đề thi GDCD 7 (có đáp án)
 • Giải bài tập sgk GDCD 7 VNEN

Môn Công nghệ

 • Giải bài tập sgk Công nghệ 7
 • Lý thuyết & 500 câu trắc nghiệm Công nghệ 7 có đáp án
 • Giải vở bài tập Công nghệ 7
 • Giải sách bài tập Công nghệ 7
 • Đề thi Công nghệ 7 (có đáp án)
 • Giải bài tập sgk Công nghệ 7 VNEN

Môn Khoa học xã hội

 • Giải Khoa học xã hội 7 VNEN

Loạt bài tổng hợp

 • Video Giải bài tập sgk Toán 7 hay, chi tiết
 • Giải SBT Toán 7 hay, chi tiết
 • Video Giải bài tập sgk Vật lí 7 hay, chi tiết
 • Video Giải sách bài tập Vật lí 7 hay, chi tiết

Giáo án môn học

 • Giáo án Toán lớp 7 chuẩn
 • Giáo án Ngữ văn 7 chuẩn
 • Giáo án Tiếng Anh lớp 7 mới chuẩn
 • Giáo án Vật Lí 7 chuẩn
 • Giáo án Sinh học 7 chuẩn
 • Giáo án Lịch Sử 7 chuẩn
 • Giáo án Địa Lí 7 chuẩn
 • Giáo án GDCD 7 chuẩn