Lớp 8 – Để học tốt lớp 8 – Giải bài tập lớp 8

Giải bài tập SGK, SBT và VBT các môn học lớp 8

Để học tốt các môn học lớp 8, dưới đây là mục lục các bài giải bài tập sách giáo khoa, sách bài tập và tài liệu tham khảo: Bài tập trắc nghiệm, Đề thi các môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Việt, Lí, Hóa, Sinh, Lịch Sử, Địa Lí chương trình lớp 8 giúp bạn học tốt các môn học lớp 8 hơn. Chúng tôi đã xây dựng một lộ trình khoa học với các bài giảng được sắp xếp theo trình tự. BẠN vui lòng kích vào từng mục để xem.

Môn Ngữ văn

 • Soạn Văn 8 (hay nhất)
 • Soạn Văn 8 (ngắn nhất)
 • Soạn Văn 8 (siêu ngắn)
 • Soạn Văn lớp 8 (cực ngắn)
 • Văn mẫu lớp 8
 • Tác giả – Tác phẩm Văn 8
 • Tổng hợp Sơ đồ tư duy Ngữ văn 8
 • Lý thuyết, Bài tập Tiếng việt – Tập làm văn 8
 • 1000 câu trắc nghiệm Ngữ văn 8
 • 1000 câu hỏi ôn tập môn Ngữ văn 8
 • Giải vở bài tập Ngữ văn 8
 • Đề thi Ngữ Văn 8 (có đáp án)
 • Soạn Văn 8 VNEN

Môn Toán

 • Giải bài tập sgk Toán 8
 • Giải sách bài tập Toán 8
 • Lý thuyết & 700 Bài tập Toán 8 (có đáp án)
 • 1000 Bài tập trắc nghiệm Toán 8 (có lời giải)
 • Đề thi Toán 8
 • Giải bài tập sgk Toán 8 VNEN
 • Tổng hợp kiến thức, công thức Toán lớp 8

Môn Vật Lí

 • Giải bài tập sgk Vật Lí 8
 • Giải sách bài tập Vật Lí 8
 • Giải VBT Vật Lí 8
 • Các dạng bài tập Vật Lí 8 (có đáp án)
 • Lý thuyết & 300 Bài tập Vật Lí 8 (có đáp án)
 • Đề thi Vật Lí 8
 • Tổng hợp câu hỏi ôn tập Vật Lí 8

Môn Hóa học

 • Giải bài tập sgk Hóa học 8
 • Giải sách bài tập Hóa 8
 • Giải vở bài tập Hóa 8
 • Lý thuyết & 400 Bài tập Hóa học 8 (có đáp án)
 • Đề thi Hóa học 8
 • Tổng hợp câu hỏi ôn tập Hóa học 8
 • Wiki 200 Tính chất hóa học
 • Wiki 3000 Phản ứng hóa học quan trọng

Môn Sinh học

 • Giải bài tập sgk Sinh học 8
 • Lý thuyết & 650 câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 8
 • Giải bài tập sgk Sinh 8 (ngắn nhất)
 • Giải vở bài tập Sinh học 8
 • Giải sách bài tập Sinh học 8
 • 750 Bài tập trắc nghiệm Sinh học 8
 • Đề thi Sinh 8 (có đáp án)

Môn Địa Lí

 • Giải bài tập sgk Địa Lí 8
 • Lý thuyết & 400 câu trắc nghiệm Địa Lí 8
 • Giải bài tập sgk Địa Lí 8 (ngắn nhất)
 • Giải sách bài tập Địa Lí 8
 • Giải Tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 8
 • Giải Vở bài tập Địa Lí 8
 • Đề thi Địa Lí 8 (có đáp án)
 • Tổng hợp, hướng dẫn cách rèn luyện kỹ năng Địa Lí

Môn Tiếng Anh

Sách Tiếng Anh cũ

 • Giải bài tập sgk Tiếng Anh 8
 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 8
 • Đề thi Tiếng Anh 8 (có đáp án)
 • 960 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 có đáp án

Sách Tiếng Anh thí điểm (chương trình mới)

 • Giải bài tập sgk Tiếng Anh 8 thí điểm
 • Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh 8 có đáp án
 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm
 • 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 thí điểm có đáp án
 • Đề thi Tiếng Anh 8 thí điểm (có đáp án)

Môn Lịch sử

 • Giải bài tập sgk Lịch sử 8
 • Lý thuyết & 300 câu trắc nghiệm Lịch sử 8
 • Giải bài tập sgk Lịch sử 8 (ngắn nhất)
 • Giải Vở bài tập Lịch sử 8
 • Giải Sách bài tập Lịch sử 8
 • Giải tập bản đồ Lịch sử 8
 • Đề thi Lịch Sử 8 (có đáp án)

Môn GDCD

 • Giải bài tập sgk GDCD 8
 • Lý thuyết & 210 câu trắc nghiệm GDCD 8
 • Giải bài tập sgk GDCD 8 (ngắn nhất)
 • Giải vở bài tập GDCD 8
 • Giải sách bài tập GDCD 8
 • Giải bài tập tình huống GDCD 8
 • Đề thi GDCD 8 (có đáp án)

Môn Tin học

 • Giải bài tập sgk Tin học 8
 • Lý thuyết & 120 câu trắc nghiệm Tin học 8
 • Đề thi Tin học 8 có đáp án

Môn Công nghệ

 • Giải bài tập sgk Công nghệ 8
 • Lý thuyết & 500 câu trắc nghiệm Công nghệ 8
 • Giải bài tập sgk Công nghệ 8 (ngắn nhất)
 • Giải vở bài tập Công nghệ 8
 • Giải sách bài tập Công nghệ 8
 • Đề thi Công nghệ 8 (có đáp án)
 • Giải bài tập sgk Công nghệ 8 VNEN

Môn Khoa học xã hội

 • Giải Khoa học xã hội 8 VNEN

Loạt bài tổng hợp

 • Video Giải bài tập sgk Toán 8 hay, chi tiết
 • Giải sách bài tập Toán 8 hay, chi tiết
 • Video Giải bài tập sgk Vật Lí 8 hay, chi tiết
 • Video Giải SBT Vật Lí 8 hay, chi tiết
 • Video Giải bài tập sgk Hóa 8 hay, chi tiết

Giáo án môn học

 • Giáo án Toán lớp 8 mới chuẩn
 • Giáo án Ngữ văn 8 chuẩn
 • Giáo án Tiếng Anh lớp 8 mới chuẩn
 • Giáo án Vật Lí 8 chuẩn
 • Giáo án Hóa học 8 chuẩn
 • Giáo án GDCD 8 chuẩn
 • Giáo án Lịch Sử 8 chuẩn
 • Giáo án Sinh học 8 chuẩn
 • Giáo án Địa Lí 8 chuẩn