Lớp 9 – Để học tốt lớp 9 – Giải bài tập lớp 9

Giải bài tập SGK, SBT và VBT các môn học lớp 9

Để học tốt các môn học lớp 9, dưới đây là mục lục các bài giải bài tập sách giáo khoa, sách bài tập và tài liệu tham khảo: Bài tập trắc nghiệm, Đề thi các môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Việt, Lí, Hóa, Sinh, Lịch Sử, Địa Lí chương trình lớp 9 giúp bạn học tốt các môn học lớp 9 hơn. Chúng tôi đã xây dựng một lộ trình khoa học với các bài giảng được sắp xếp theo trình tự. BẠN vui lòng kích vào từng mục để xem.

Môn Ngữ văn

 • Soạn Văn 9 (hay nhất)
 • Soạn Văn 9 (ngắn nhất)
 • Soạn Văn 9 (siêu ngắn)
 • Soạn Văn 9 (cực ngắn)
 • Văn mẫu lớp 9
 • Tổng hợp các cách mở bài văn 9 hay
 • Tổng hợp Sơ đồ tư duy môn Văn 9 hay nhất
 • Tác giả – Tác phẩm Văn 9
 • Lý thuyết, Bài tập Tiếng việt – Tập làm văn 9
 • 1000 câu trắc nghiệm Ngữ văn 9
 • Giải vở bài tập Ngữ văn 9
 • Đề thi Ngữ Văn 9 (có đáp án)
 • Ôn thi vào lớp 10 môn Văn
 • 1000 câu hỏi ôn tập Ngữ văn 9 (có đáp án)
 • Đề thi vào 10 môn Văn

Môn Toán

 • Giải bài tập sgk Toán 9
 • Giải sách bài tập Toán 9
 • Chuyên đề Toán 9 (có đáp án – cực hay)
 • Lý thuyết & 500 Bài tập Toán 9 (có đáp án)
 • Các dạng bài tập Toán 9 cực hay
 • Đề thi Toán 9
 • Bộ Đề thi vào 10 môn Toán (có đáp án)
 • Bộ Đề thi vào lớp 10 môn Toán Chuyên
 • Giải bài tập sgk Toán 9 VNEN
 • Tổng hợp kiến thức, công thức Toán lớp 9

Môn Vật Lí

 • Giải bài tập sgk Vật lý 9
 • Giải sách bài tập Vật Lí 9
 • Giải VBT Vật Lí 9
 • Các dạng bài tập Vật Lí 9 (có đáp án)
 • Lý thuyết & 500 bài tập Vật Lí 9 có đáp án
 • Đề thi Vật Lí 9
 • Tổng hợp câu hỏi ôn tập Vật Lí 9
 • Bộ đề thi vào 10 môn Vật Lí (có đáp án)
 • Tổng hợp Đề thi vào 10 chuyên Vật Lí (có đáp án)

Môn Hóa học

 • Giải bài tập sgk Hóa học 9
 • Giải sách bài tập Hóa 9
 • Giải vở bài tập Hóa 9
 • Chuyên đề Hóa học 9 (có đáp án)
 • Lý thuyết & 550 Bài tập Hóa học 9 (có đáp án)
 • Đề thi Hóa học 9
 • Tổng hợp câu hỏi ôn tập Hóa học 9
 • Wiki 200 Tính chất hóa học
 • Wiki 3000 Phản ứng hóa học quan trọng
 • Đề ôn thi vào lớp 10 môn Hóa học (có đáp án)
 • Đề ôn thi vào lớp 10 môn Hóa Chuyên (có đáp án)

Môn Sinh học

 • Giải bài tập sgk Sinh học 9
 • Giải bài tập sgk Sinh học 9 (ngắn nhất)
 • Giải Vở bài tập Sinh học 9
 • Giải sách bài tập Sinh học 9
 • Lý thuyết Sinh học 9 (hay, chi tiết)
 • 1000 câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 9 (có đáp án)
 • Đề thi Sinh học 9 có đáp án
 • Chuyên đề Sinh học 9
 • Đề thi vào 10 môn Sinh học

Môn Địa Lí

 • Giải bài tập sgk Địa Lí 9
 • Lý thuyết & 400 câu Trắc nghiệm Địa Lí 9 có đáp án
 • Giải bài tập sgk Địa Lí 9 (ngắn nhất)
 • Giải sách bài tập Địa Lí 9
 • Giải Vở bài tập Địa Lí 9
 • Giải Tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 9
 • Đề thi Địa Lí 9
 • Đề thi vào 10 môn Địa Lí (có đáp án)
 • Tổng hợp, hướng dẫn cách rèn luyện kỹ năng Địa Lí
 • Bộ đề thi vào lớp 10 chuyên Địa Lí

Môn Tiếng Anh

Sách Tiếng Anh cũ

 • Giải bài tập sgk Tiếng Anh 9
 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 9
 • 600 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 có đáp án
 • Đề thi Tiếng Anh 9 có đáp án

Sách Tiếng Anh thí điểm (chương trình mới)

 • Giải bài tập sgk Tiếng Anh 9 thí điểm
 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm
 • 720 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 thí điểm
 • Đề thi Tiếng Anh 9 thí điểm có đáp án
 • Đề thi vào 10 môn Tiếng Anh

Môn Lịch sử

 • Giải bài tập sgk Lịch sử 9
 • Lý thuyết & 300 câu trắc nghiệm Lịch Sử 9 có đáp án
 • Giải bài tập sgk Lịch sử 9 (ngắn nhất)
 • Giải tập bản đồ Lịch sử 9
 • Giải Vở bài tập Lịch sử 9
 • Giải Sách bài tập Lịch sử 9
 • Đề thi Lịch sử 9
 • Đề thi vào 10 môn Lịch Sử

Môn GDCD

 • Giải bài tập sgk GDCD 9
 • Lý thuyết & 180 câu trắc nghiệm GDCD 9 có đáp án
 • Giải bài tập sgk GDCD 9 (ngắn nhất)
 • Giải vở bài tập GDCD 9
 • Giải sách bài tập GDCD 9
 • Đề thi GDCD 9 (có đáp án)
 • Đề ôn thi vào lớp 10 môn GDCD (có đáp án)

Môn Tin học

 • Giải bài tập sgk Tin học 9
 • Lý thuyết & 140 câu trắc nghiệm Tin học 9
 • Giải Sách bài tập Tin học 9
 • Đề thi Tin học 9 có đáp án

Môn Công nghệ

 • Giải bài tập sgk Công nghệ 9
 • Giải vở bài tập Công nghệ 9
 • Lý thuyết & 100 câu trắc nghiệm Lắp đặt mạng điện trong nhà
 • Lý thuyết & 100 câu trắc nghiệm Nấu ăn
 • Đề thi Công nghệ lớp 9 (có đáp án)

Loạt bài tổng hợp

 • Video Giải bài tập sgk Toán 9 hay, chi tiết
 • Giải sách bài tập Toán 9 hay, chi tiết
 • Video Giải bài tập sgk Vật Lí 9 hay, chi tiết
 • Video Giải sách bài tập Vật Lí 9 hay, chi tiết
 • Video Giải bài tập sgk Hóa 9

Giáo án môn học

 • Giáo án Toán lớp 9 mới chuẩn
 • Giáo án Ngữ văn 9 chuẩn
 • Giáo án Tiếng Anh lớp 9 mới chuẩn
 • Giáo án Vật Lí 9 chuẩn
 • Giáo án Hóa học 9 chuẩn
 • Giáo án Sinh học 9 chuẩn
 • Giáo án Địa Lí 9 chuẩn
 • Giáo án Lịch Sử 9 chuẩn
 • Giáo án GDCD 9 chuẩn
 • Tài liệu môn Địa Lí chọn lọc