Soạn bài Hầu trời của Tản Đà

Hướng dẫn I.Gợi ý trả lời câu hỏi Câu 1. Phân tích khổ thơ đầu: -Câu thơ tác giả đặt vấn đề có vẻ khách quan: Câu chuyện tôi sắp kể “chẳng biết có hay…

Soạn bài nghĩa của câu tiếp theo

Hướng dẫn Tiết 2. Câu 1. Phân tích nghĩa sự việc và nghĩa tình thái trong các câu sau: a.Ngoài này nắng đỏ cành cam Chắc trong ấy nắng xanh lam ngọn d…

Soạn bài Vội vàng của Xuân Diệu

Hướng dẫn I.Gợi ý trả lời câu hỏi. Câu 1. Cả bài thơ là một dòng cảm xúc hối hả, tuôn trào nhưng vẫn tuân theo một bố cục khá rõ ràng, chặt chẽ – Bài …