Phân tích tác phẩm “Đây thôn Vĩ Dạ”

2: Hệ thống các luận điểm – Luận điểm 1 (phân tích khổ thơ 1): Hoài niệm về khung cảnh thiên nhiên và con người thôn Vĩ tươi đẹp tràn đầy sức sống. + …