#Bác Hồ

Cảm nghĩ của em về bài “Cảnh khuya”

Bài làm Bài thơ đặc sắc “Cảnh khuya” đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết vào năm 1947, khi mà quân và dân ta đang thắng lớn trên chiến trường Việt Bắc. …

Em hãy nêu cảm nghĩ về mẹ của em

Bài làm Trong cuộc đời của môi người thì hình ảnh của người mẹ luôn luôn là hình ảnh thân thuộc và bình dị nhất. Ở mẹ em như được chở che, em rất yêu …

Giải thích câu nói của bác Hồ

Hướng dẫn >> Đoàn kết là sức mạnh vô địch >> Không có gì quý hơn độc lập tự do >> Năm điều bác Hồ dạy >> Không có việc gì khó …