#bản thân

Nghị luận về nghị lực sống

Bài làm Nhà danh ngôn Benjamin Franklin từng nói: “ Nghị lực và bền bỉ có thể chinh phục mọi thứ”. Đúng thế, mỗi con người trong cuộc sống hàng ngày l…