#bản thân

Bình luận về thói ăn chơi đua đòi

Bài làm Nhân dân ta bao đời nay sống giản dị, cần cù, sống tiết kiệm trong làm ăn, sinh sống, hưởng thành quả mình làm ra bằng sự hạnh phúc hân hoan, …