#Bếp lửa

Tả một cây ăn quả

Hướng dẫn Tả cây mít Trong vườn nhà em có rất nhiều loại cây ăn quả, nào là xoài, bưởi, na…Cây nào cũng tốt và cho rất nhiều quả. Trong tất cả các loạ…

Phân tích bài thơ Bếp lửa

Hướng dẫn Phân tích bài thơ bếp lửa Bài mẫu 1: Bằng Việt thuộc thế hệ trưởng thành trong thòi kì kháng chiến chống Mĩ. Thơ Bằng Việt mượt mà, trong tr…

Phân tích bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu

Hướng dẫn Khung cảnh hùng tráng của Việt Bắc trong chiến đấu; vai trò của Việt Bắc trong cách mạng và kháng chiến đã được Tố Hữu khắc hoạ ra sao? Gợi …