#Cảm nhận

Có người nói rằng văn Nguyên Hồng thấm đẫm chất trữ tình. Suy nghĩ của em thế nào qua đoạn trích bé Hồng gặp lại mẹ (từ “Nhưng đến ngày giỗ đầu thầy tôi, tôi không viết thư gọi mẹ tôi cũng về” đến hết) trong đoạn trích Trong lòng mẹ (Những ngày thơ ấu).

Hướng dẫn HS có thể dựa trên những gợi ý sau: -Nhận định trên nêu lên phong cách nổi bật của văn xuôi Nguyên Hồng. -Chất trữ tình thường được bộc lộ ở…