#Cảm nhận

Soạn bài thơ tình số 28 của Ta-go

Hướng dẫn I.Hướng dẫn làm bài Câu 1. Hình tượng so sánh trong câu thơ mở đầu: Đôi mắt em muốn nhìn vào tâm tưởng anh như Trăng kia muốn vào sâu biển c…

Soạn bài Nhớ đồng của Tố Hữu

Hướng dẫn Câu 1. Cảm hứng của bài thơ được gợi lên bởi tiếng hò dội vào nhà tù. Vì sao tiếng hò lại có sức gợi cảm như thế đối với nhà thơ? -Tiếng hò …

Soạn bài Tràng giang của Huy Cận

Hướng dẫn I.Gợi ý trả lời câu hỏi Câu 1. Nhận xét về phong cảnh thiên nhiên ở bài thơ: -Thiên nhiên trong bài thơ là hình anh quen thuộc của cảnh sắc …

Soạn bài Hầu trời của Tản Đà

Hướng dẫn I.Gợi ý trả lời câu hỏi Câu 1. Phân tích khổ thơ đầu: -Câu thơ tác giả đặt vấn đề có vẻ khách quan: Câu chuyện tôi sắp kể “chẳng biết có hay…