#Cảm nhận

Soạn bài Vội vàng của Xuân Diệu

Hướng dẫn I.Gợi ý trả lời câu hỏi. Câu 1. Cả bài thơ là một dòng cảm xúc hối hả, tuôn trào nhưng vẫn tuân theo một bố cục khá rõ ràng, chặt chẽ – Bài …

Phân tích hình tượng sông Đà

Hướng dẫn A – MỞ BÀI Phong cách văn học là những nét riêng biệt, độc đáo của một người viết trong quá trình nhận thức và phản ánh cuộc sống: những nét…