#chiến tranh

Thuyết minh về cây lúa

Nội dung bài viết Lúa là một loại cây lương thực của con người, bài văn thuyết minh về cây lúa sau sẽ giúp cho các bạn hiểu thêm về cây lúa. Đối với n…

Soạn bài tổng kết phần văn lớp 8 tiếp theo

Hướng dẫn A.YÊU CẦU Củng cố, hệ thống hóa kiến thức văn học của cụm vãn bản nghị luận được học ở lớp 8 để nắm chắc hơn về đặc trưng thể loại, đồng thờ…

Ôn Tập 3 Tiếng Việt Lớp 4 Cuối Kì 2

Hướng dẫn HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN 1.Chơi trò chơi: Tìm nhanh 10 từ có tiếng vui. Điền tiếng thích hợp vào mỗi vòng tròn xung quanh sao cho ghép với tiếng ở g…

Tả bác bảo vệ trường em

Nội dung bài viết Bác Tường bảo vệ trường em là người rất vui tính. Bác đã bảo vệ trường em từ trước khi em bước chân vào học ở trường này. Năm nay bá…

Soạn bài Trong đạn bom vẫn yêu đời

Hướng dẫn A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN 1.Quan sát ảnh đoàn xe ra trận (trong những năm chống Mĩ cứu nước), trả lời câu hỏi (SGK/114). a)Đoàn xe đi trên những c…