#dũng cảm

Soạn bài Con tìm về với mẹ

Hướng dẫn A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN 1.Quan sát và nói về nội dung bức tranh sau (SGK/83) Gợi ý: Bạn nhỏ ngồi trong vòng tay của mẹ. Bạn nói với mẹ về những …

Soạn bài Vòng quanh trái đất

Hướng dẫn A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN 1.Quan sát và nói về các bức ảnh sau đây (SGK/21) Mỗi bức ảnh mô tả cảnh mọi người đang làm gì? Gợi ý: Ảnh 1: Mọi người đ…

Kể lại một việc làm khiến em ân hận

Hướng dẫn Chuyện đó mới xảy ra cách đây một tuần. Tôi đã mắc lỗi mà không tự nhận khuyết điểm. Chả là chiều thứ tư có tiết sinh hoạt lớp. Lớp trưởng l…

Ôn Tập 3 Tiếng Việt Lớp 4 Học Kì 2

Hướng dẫn A. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH 1.Chơi trò chơi tìm nhanh 10 từ có tiếng dũng. Điền tiếng thích hợp vào mỗi vòng tròn xung quanh sao cho ghép với tiế…

Ôn Tập 2 Tiếng Việt Lớp 4 Giữa Kì 2

Hướng dẫn A. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH 1. Chơi trò chơi: Giải ô chữ ở hàng dọc (SGK/162, 163) a)Hàng ngang là từ còn thiếu trong các câu sau: 1/ Tốt gỗ hơn……

Ôn Tập 1 Tiếng Việt Lớp 4 Giữa Kì 2

Hướng dẫn A. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH 2. Ghi lại những điều cần nhớ về các bài tập đọc thuộc thể loại văn xuôi theo chủ điếm Người ta là hoa đất (từ bài 19…

Soạn bài Gan vàng dạ sắt

Hướng dẫn A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN 1.Trò chơi: Tôi là ai. – Mỗi nhóm chọn một nhân vật trong các câu chuyện về lòng dũng cảm đố đố nhóm bạn. Câu đố nói về m…

Soạn bài Thiếu nhi dũng cảm

Hướng dẫn A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN 1.a) Nói về một tấm gương thiếu nhi dũng cảm mà em biết. b)Quan sát bức tranh trong bài Ga-vrốt ngoài chiến lũy và nói x…

Soạn bài Dũng cảm chống thiên tai

Hướng dẫn A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN 1.Quan sát các bức ảnh sau và nói nội dung ảnh (SGK/123) -Ảnh mô tả cảnh gì? – Những người trong ảnh đang làm gì? Gợi ý:…