#hành động

Soạn bài hành động nói

Hướng dẫn A.YÊU CẦU Hiểu được: Nói cũng là một thứ hành động; dựa vào mục đích của hành iộng nói, có thế chia hành động nói thành các kiểu như hỏi, tr…

Nghị luận xã hội về lòng nhân ái

Bài làm Chúng ta thật tự hào khi là người con mang trong mình dòng máu Lạc Hồng, làm rạng ngời lên truyền thống dân tộc vốn có từ bao đời, trong đó có…

Nghị luận xã hội về ý chí nghị lực

Bài làm Trong cuộc sống của mỗi chúng ta, ai cũng sẽ trải qua vui, buồn, hạnh phúc và khó khăn gian khổ. Mỗi điều đó sẽ mang lại những trải nghiệm và …