#hạnh phúc

Em hãy nêu cảm nghĩ về mẹ của em

Bài làm Trong cuộc đời của môi người thì hình ảnh của người mẹ luôn luôn là hình ảnh thân thuộc và bình dị nhất. Ở mẹ em như được chở che, em rất yêu …

Nghị luận xã hội về ý chí nghị lực

Bài làm Trong cuộc sống của mỗi chúng ta, ai cũng sẽ trải qua vui, buồn, hạnh phúc và khó khăn gian khổ. Mỗi điều đó sẽ mang lại những trải nghiệm và …

Bình luận về thói ăn chơi đua đòi

Bài làm Nhân dân ta bao đời nay sống giản dị, cần cù, sống tiết kiệm trong làm ăn, sinh sống, hưởng thành quả mình làm ra bằng sự hạnh phúc hân hoan, …

Tả về gia đình em rất hạnh phúc

Đi khắp nơi đâu thì nơi cuối cùng ta trở về chính là gia đình thân yêu. Gia đình đối với em là điều quan trọng nhất. Gia đình của em là một gia đình h…