#lũ lụt

Soạn bài Đồ chơi của em

Hướng dẫn A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN 1.Tìm hiểu về câu kể. Đọc hai đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: -Bu-ra-ti-nô là một chú bé bằng gỗ. Chú có cái mũi rất dà…

Nghị luận về ô nhiễm môi trường

Bài làm Ngày nay, nước ta đang trên đà hội nhập với thế giới, có rất nhiều các vấn đề nhức nhối và phức tạp theo đó mà phát triển.  Trong số đó vấn đề…

Ôn Tập 1 Tiếng Việt Lớp 4 Giữa Kì 1

Hướng dẫn HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH 2.Viết lại những điều cần nhớ về các bài tập đọc là truyện kế từ Bài 1A đến Bài 3C vào bảng theo mẫu sau: Tên bài Tác gi…

Soạn bài Thông cảm và chia sẽ

Hướng dẫn A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN 1.a) Quan sát tranh ảnh tư liệu cứu trợ đồng bào lũ lụt trong thư viện hoặc tranh minh họa bài Thư thăm bạn. b) Nói về b…

Soạn bài Thương người, người thương

Hướng dẫn A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN 1.Quan sát tranh và trả lời câu hỏi (SGK/10): a)Những người trong tranh đang làm gì? b)Đoán xem bạn nhỏ có quan hệ như t…