#quan điểm

Soạn bài tổng kết phần văn lớp 8 tiếp theo

Hướng dẫn A.YÊU CẦU Củng cố, hệ thống hóa kiến thức văn học của cụm vãn bản nghị luận được học ở lớp 8 để nắm chắc hơn về đặc trưng thể loại, đồng thờ…

Soạn bài hội thoại

Hướng dẫn I. Vai xã hội trong hội thoại Câu 1. Quan hệ giữa các nhân vật tham gia hội thoại trong đoạn trích là quan hệ trên – dưới: – Người cô ở vai …