#Tố Hữu

Soạn bài Bảo vệ lẽ phải

Hướng dẫn A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN 1.Quan sát hình ảnh bác sĩ và tên cướp trong bức tranh dưới đây và nhận xét về vẻ mặt, hình dáng của các nhân vật (SGK/1…

Soạn bài nói giảm nói tránh

Hướng dẫn I.Nói giảm nói tránh và tác dụng của nói giảm nói tránh. 1.Các phần in đậm trong ba câu trích đều nói đến cái chết. -Tôi sẽ “đi gặp cụ Các M…