#Tố Hữu

Tuần 24: Vị ngữ trong câu kể Ai là gì?

Hướng dẫn TIẾT 2: Câu 1: Đọc các câu đã cho (SGK TV4 tập 2 trang 61) và trả lời câu hỏi: 1.Trong các câu trên, câu nào có dạng “Ai là gì?” 2.Xác định …

Phân tích bài thơ Lượm của Tố Hữu.

Hướng dẫn Tố Hữu đã xây dựng hình ảnh nhân vật Lượm thật đẹp. Đó là một chàng thiếu niên, hồn nhiên vô tư, nhưng vô cùng dũng cảm trước bom đạn của kẻ…