#Tố Hữu

Phân tích bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu

Hướng dẫn Khung cảnh hùng tráng của Việt Bắc trong chiến đấu; vai trò của Việt Bắc trong cách mạng và kháng chiến đã được Tố Hữu khắc hoạ ra sao? Gợi …

Phân tích bài thơ Từ ấy của Tố Hữu

Hướng dẫn 1.Nhiều nhà phê bình văn học đã đặt cho Tố Hữu danh hiệu: “Nhà thơ của lí tưởng cộng sản”. Quả là thơ Tố Hữu hầu như bài nào cũng là lời ngợ…

Soạn bài ôn tập văn học lớp 11 HK 2.

Hướng dẫn I. Gợi ý ôn tập Câu 1. Các em hãy lập bảng thống kê tác phẩm đã học ở học kì II, ngữ văn lớp 11 theo hai thể loại: thơ ca và nghị luận. Thơ …