#trường học

Soạn bài câu phủ định

Hướng dẫn A.YÊU CẦU -Hiểu rõ đặc điểm hình thức của câu phủ định: Câu phủ định có từ ngữ phủ định như: không, chẳng, chả, chưa, không phái (là), chẳng…

Soạn bài Trò chơi

Hướng dẫn A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN 1.Quan sát những bức tranh dưới đây và trả lời câu hỏi: (SGK/94) – Mọi người trong mỗi bức tranh chơi trò chơi gì? – Em …