#văn học

Nghị luận về sách

Bài làm Từ lâu đã có những câu châm ngôn, ngạn ngữ hay của thế giới dành cho sách, với tầm quan trọng của nó với việc học, việc phát triển bản thân, t…

Soạn bài tổng kết phần văn lớp 8 tiếp theo

Hướng dẫn A.YÊU CẦU Củng cố, hệ thống hóa kiến thức văn học của cụm vãn bản nghị luận được học ở lớp 8 để nắm chắc hơn về đặc trưng thể loại, đồng thờ…

Soạn bài Ngắm trăng

Hướng dẫn ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN A.YÊU CẦU -Cảm nhận được tình yêu thiên nhiên đến say mê và phong thái ung dung của Bác Hồ ngay cả trong cánh ngục tù cực…

Soạn bài liên kết đoạn văn trong văn bản

Hướng dẫn A. YÊU CẦU – Hiểu cách sử dụng các phương tiện liên kết để liên kết các đoạn văn, khiến chúng liền ý, liền mạch. – Viết được các đoạn vãn li…