#văn học

Phân tích hình tượng sông Đà

Hướng dẫn A – MỞ BÀI Phong cách văn học là những nét riêng biệt, độc đáo của một người viết trong quá trình nhận thức và phản ánh cuộc sống: những nét…

Dàn ý nghị luận bài thơ Việt Bắc

Hướng dẫn Bài thơ Việt Bắc tiêu biểu cho giọng thơ tâm tình, ngọt ngào, tha thiết của Tố Hữu và nghệ thuật biểu hiện giàu tính dân tộc của ông. Anh ch…

Phân tích tác phẩm Chí Phèo của Nam Cao

Trong các tác phẩm văn học hiện thực phê phán, tác phẩm Chí Phèo – Nam Cao được coi là tác phẩm sinh sau đẻ muộn, thế nhưng khi bước vào làng văn học,…