#văn học

Soạn bài Chiếc lá cuối cùng

Hướng dẫn I.Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Những chi tiết nào trong văn bản nói lên tấm lòng thương yêu và hành đông cao cả của cụ Bơ-men đối với Giôn-xi? …