#Vọng Nguyệt

Soạn bài Ngắm trăng

Hướng dẫn ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN A.YÊU CẦU -Cảm nhận được tình yêu thiên nhiên đến say mê và phong thái ung dung của Bác Hồ ngay cả trong cánh ngục tù cực…

Soạn bài Ngắm Trăng (Vọng Nguyệt)

Hướng dẫn Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Câu thứ nhất dịch sát với nguyên tác, câu thứ hai của nguyên tác có nghĩa là: “Trước cảnh đẹp đêm nay biết làm thế…

Phân tích bài thơ Ánh Trăng

Hướng dẫn Phân tích bài thơ Ánh Trăng bài mẫu 1: Nguyễn Duy thuộc thế hệ nhà thơ trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước. Nguyễn Duy nổi…